Zoekresultaten verwijderen Google

Naar zoekresultaten verwijderen in Google is tegenwoordig steeds meer vraag. Het gaat hierbij dus om het verwijderen van een zoekresultaat wanneer je iets intypt in de zoekmachine Google. Op het moment dat je namelijk een zoekopdracht invoert, worden er automatisch allerlei zoekresultaten getoond. In sommige gevallen gaat het dan om foto’s of zoekresultaten die op de een of andere manier schadelijk voor je zijn. Het is dan zaak om deze zoekresultaten te verwijderen.

Wanneer zoekresultaten verwijderen in Google?

Er zijn verschillende situaties waarin zoekresultaten verwijderen in Google een wens wordt. In de basis zijn er 2 hoofdsituaties waarin dit voorkomt:

1: Reputatieschade

Reputatieschade treedt op wanneer er informatie over jou op Google wordt getoond die reputatieschade oplevert. Denk bijvoorbeeld aan onjuiste informatie door middel van beweringen die niet kloppen.

In de tijd waarin we nu leven, is online reputatiemanagement zeer belangrijk. Bepaalde vormen van verkeerde informatie over jou als persoon, kunnen namelijk zeer schadelijk zijn. Ze leiden in sommige gevallen tot het verliezen van potentiële klanten. Bijvoorbeeld wanneer er reputatieschade optreedt op zakelijk gebied. Wanneer mensen dan jouw naam intikken op Google, worden er allerlei negatieve zoekresultaten als eerst getoond. Dit is iets waar je zelf natuurlijk zo snel mogelijk vanaf wilt.

2: Misinformatie

Een tweede situatie die steeds vaker optreedt, is misinformatie in het algemeen. Dit hoeft dan niet per se altijd tot reputatieschade te leiden. Echter is het dan nog altijd in potentie zeer schadelijk wanneer er foutieve informatie wordt getoond. Denk in dat geval bijvoorbeeld aan foutieve claims over de werking van een product. Of over misinformatie die leidt tot het ondernemen van onnodige acties.

Zoekresultaten in Google verwijderen helpt voorkomen dat sommige misinformatie onder een groot publiek verspreidt wordt. Het voorkomt dan dat deze informatie een eigen leven gaat leiden. Ook al is het voor het overgrote deel van de mensen duidelijk dat de informatie niet klopt. Wanneer iets in Google wordt getoond, is er toch een bepaalde groep die gelooft wat het leest.

Hoe zoekresultaten verwijderen in Google?

Wanneer je wilt weten hoe je zoekresultaten moet verwijderen in Google, heb je waarschijnlijk te maken gehad met één van de twee bovenstaande situaties. Je wilt iets doen aan misinformatie die wel of niet tot reputatieschade leidt. Het is dan van belang dat je precies weet wat je moet doen om zoekresultaten te verwijderen in Google. Vandaar dat we hier bij deze dieper op in gaan.

In de basis zijn er 3 mogelijkheden tot Google zoekresultaten verwijderen. We lopen ze één voor één langs:

1: Een volledige pagina uit Google laten verwijderen

Een volledig zoekresultaat uit Google laten verwijderen is in veel gevallen de meest gewenste optie. Je wilt er zeker van zijn dat een pagina met onjuiste informatie zo snel mogelijk uit de zoekresultaten verdwijnt. Echter kan dit uiteraard niet zomaar. Het moet wel aantoonbaar zijn dat er ook sprake is van één van de volgende punten met betrekking tot de informatie:

De informatie is

  • Onjuist
  • Onvolledig
  • Verouderd
  • Irrelevant
  • Bovenmatig

Dit is vastgesteld door het Europees Hof.

Wanneer een van de bovenstaande punten is aangetoond, moet de link die naar deze pagina verwijst, verwijderd worden.

In sommige gevallen kun je ook contact opnemen met de betreffende webmaster. Met deze informatie geconfronteerd, verwijderen webmasters over het algemeen de pagina’s in z’n geheel.

Let op dat je dan wel nog steeds een verzoek indient bij Google om de ‘verouderde’ pagina uit de zoekresultaten te verwijderen. Dit omdat de pagina soms nog wel een stuk langer in Google verschijnt, ondanks de paginaverwijdering.

2: Een pagina laten aanpassen

Daarnaast is het ook mogelijk om de pagina aan te laten passen. Wanneer reputatieschade dreigt, gaat het niet altijd in alle gevallen om een volledig onjuiste pagina. Soms gaat het dan om bepaalde elementen op de desbetreffende pagina.

In zulke situaties is het een kwestie van de informatie aanpassen. Hiertoe is ook de mogelijkheid door een verzoek in te dienen bij de eigenaar van de website. In veel gevallen luisteren ze wel naar een verzoek als deze.

Dit geldt vooral wanneer je direct met de juiste informatie op de proppen komt. Dit maakt het voor de betreffende website-eigenaar een stuk makkelijker om de content eenvoudig aan te passen.

3: Indexering pagina wegnemen

Een derde mogelijk is om de indexering van de pagina weg te nemen. Ook dit doe je door contact op te nemen met de webbeheerder van een website of pagina. Op relatief technische wijze is de webmaster namelijk in staat om indexering door Google te blokkeren. De Google bots krijgen dan geen toegang om de pagina te onderzoeken en het op relevantie te scoren.

Het resultaat is dat de pagina dan niet meer wordt getoond in de zoekresultaten van Google. Wat Google betreft bestaat de pagina dan zelfs niet eens meer.

Juridische stappen om Google zoekresultaten te verwijderen

Lukken alle bovenstaande stappen niet, dan kun je ook nog een uitgebreid juridisch verzoek indienen via Google zelf om de pagina uit de zoekresultaten te weren. Website-eigenaren stellen zich namelijk niet altijd welwillend op.

Zo komt het bijvoorbeeld voor dat men helemaal geen reactie geeft. Je hebt bijvoorbeeld direct contact opgenomen, maar je ontvangt geen reactie terug. Om dan toch nog iets voor elkaar te krijgen, moet je je heil ergens anders zoeken.

Hetzelfde geldt voor wanneer je wel een reactie terugkrijgt, maar wanneer de website-eigenaar aangeeft niks te willen aanpassen. Hier schiet je zelf natuurlijk ook niet veel mee op. Vooral niet wanneer je wel duidelijk aan kunt tonen dat er sprake is van één of meerdere van de eerder genoemde punten.

Juridische brief aan webmaster sturen

In het ultieme scenario kun je altijd nog juridische stappen overwegen om Google zoekresultaten te verwijderen. Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk om een juridisch verzoek bij een webmaster te leggen. Indien je voldoende juridische argumenten hebt, dan is dit zeker het overwegen waard.

De rechten die je als persoon hebt om je tegen reputatieschade te weren, zijn niet voor niets op een dag in het leven geroepen.